Privacy Verklaring

Group De Decker & laadpaal.center neemt je privacy ernstig. Wij zetten ons in om een sterke beveiliging van je persoonsgegevens te garanderen en de wet van 8 december 1992 evenals de Europese regelgeving toe te passen. In deze privacy verklaring vind je een gedetailleerd overzicht van je persoonsgegevens en waarvoor we die gebruiken.

Wie verwerkt je gegevens?

De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard door Group De Decker, Spildoornstraat 9, 8792 Desselgem, hierna genoemd Group De Decker.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de persoonsgegevens die je deelt met Group De Decker in het kader van een aankoop (online of in de winkel), naar aanleiding van een beroep op onze dienst na verkoop. Verder worden ook gegevens verzameld als je je mening geeft over onze producten of diensten, of tijdens het surfen op onze website.

Aan de hand van een sterretje (*) zal je op onze website kunnen zien welke gegevens een verplicht karakter hebben.

Voorbeelden van de gegevens die we verzamelen:
Naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgegevens, dossiers van onze dienst na verkoop, aanvragen voor een terugbetaling van een prijsverschil, geconsulteerde artikels en navigatie op onze site,...

Wat doen we met je gegevens?

We hebben verschillende wettelijke gronden voor de verwerking van je gegevens. Voor het grootste deel zijn de verwerkingen gebaseerd op de verkoopovereenkomst die we met jou hebben. Verder gebeuren sommige verwerkingen ook op basis van onze legitieme belangen, op basis van je toestemming, of op basis van wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld fiscale en boekhoudkundige verplichtingen).

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende redenen :
- Beheer van je aankopen en het leveren van de gevraagde diensten, zoals bijvoorbeeld levering aan huis of klaarzetten en afhalen op ons adres.
- Beheer van je vragen bij onze dienst na verkoop en/of consumentendienst, zoals de herstelling van een artikel in een repair center of via een technieker aan huis, ...
- Om je te contacteren :

  • Naar aanleiding van een aankoop of in het kader van een contract kan je informatie ontvangen (bevestigen van je bestelling, informatie over het moment van levering, informatie over de opvolging van je contract, ... ).


Je kan je op elk moment verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor commerciële e-mails (zoals newsletters). Uitschrijven hierop is mogelijk via de link onderaan de mails die je van ons krijgt. U kan ons deze vraag ook per e-mail (info@groupdedecker.be) of per post (Spildoornstraat 9, 8792 Desselgem) stellen.

-Personalisatie en verbetering van onze diensten en communicatie
-Fraudepreventie
-Analyses
We gebruiken geanonimiseerde persoonsgegevens voor statistieken en rapporten over onze diensten en de verkoop van onze producten.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We bewaren je gegevens gedurende onze commerciële relatie en voor de gemiddelde levensduur van je toestel, zodat we je de best mogelijke dienst na verkoop kunnen bieden. De bewaartermijn van je gegevens kan afhangen van je laatste contact met ons.
Camerabeelden en telefoongesprekken worden bewaard gedurende 1 maand.

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen?

Group De Decker kan je gegevens delen met derden in het geval van het uitbesteden van bepaalde diensten:
- Partners die diensten verlenen in onze naam en op onze expliciete vraag. Bijvoorbeeld het uitvoeren van leveringen aan huis of koerierdiensten Voor sommige van onze marketingcampagnes doen we beroep op een externe partner. We bezorgen hen je gegevens voor het doorsturen van bepaalde e-mails en om bepaalde analyses te doen die ons helpen om onze klanten en hun (aankoop)gedrag beter te begrijpen (bijvoorbeeld Facebook, Google) of om je gepersonaliseerde reclame te sturen via externe platformen zoals Google, Facebook, Instagram.
- In het geval van bepaalde terugroepacties van leveranciers of voor belangrijke communicatie over een product.

We waken erover dat deze externe partijen je gegevens verwerken op een veilige manier. Als je gegevens overgedragen worden buiten de Europese Unie zorgen we ervoor dat deze overdracht contractueel geregeld is, met garanties die minstens voldoen aan de Europese regelgeving.

Wat zijn mijn rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens?

Als consument heb je steeds het recht om je persoonlijke gegevens in te kijken, het recht om verkeerde of verouderde gegevens te corrigeren of te schrappen en het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens. Je kan eveneens je recht op vergetelheid of op de overdraagbaarheid van je gegevens uitoefenen. Hiervoor kan je je vraag per e-mail richten aan info@groupdedecker.be of per post aan Spildoornstraat 9, 8792 Desselgem.
Daarnaast kan je je ook verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor commerciële e-mails (zoals newsletters). Uitschrijven hierop is mogelijk via e-mail info@groupdedecker.be of per post aan Spildoornstraat 9, 8792 Desselgem stellen.
In geval van een klacht vragen we je om eerst contact op te nemen met ons, via het bovenstaande e-mailadres. In geval je het nodig acht, kan je ook terecht bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via hun website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Je kan hen ook bereiken via mail: contact@apd-gba.be of telefonisch: 02 274 48 78.

Wat doet Group De Decker om mijn gegevens te beveiligen?

Group De Decker verbindt er zich toe om de nodige organisatorische en technische maatregelen te nemen om je gegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies of ongeautoriseerde aanpassingen. Dit houdt onder andere in dat we werken met een firewall en dat niet alle werknemers dezelfde interne toegangen hebben.

Waar kan je terecht in geval van vragen en opmerkingen ?

Om gratis een kopie te ontvangen van deze Privacy Verklaring of voor vragen over je persoonlijke gegevens kan je Group De Decker contacteren via e-mail op info@groupdedecker.be

laadpaal.center is een handelsbenaming en behoort toe aan de firma Group De Decker

Spildoornstraat 9

8792 Desselgem
BTW 0502.611.141


Kan deze Privacy Verklaring gewijzigd worden?

Deze Privacy Verklaring werd laatst herzien op 15/09/2022 en kan steeds aangepast worden. Je wordt niet op de hoogte gesteld in geval van veranderingen, maar je kan wel steeds de laatste versie op deze pagina vinden.